Po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia patrol zobowiązany jest do uiszczenia odpłatności w wysokości 85 zł/osoby (łącznie z opiekunem):

numer konta: 65 1090 1359 0000 0000 3501 8235
w Banku Zachodnim BZ WBK – 3 Oddział w Poznaniu
ZHP Chorągiew Wielkopolska
Ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań
Tytułem: „Składka zadaniowa - Zlot HS + nazwa patrolu”

Zgłoszeń dokonujemy pod adresem https://wihajster.zgloszenia24.pl